Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1117 159044040026.05.2020 27.05.2020 Rūjienas, Mālpils _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmes par būvniecības ieceres akceptu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1116 159044040026.05.2020 27.05.2020 Rūjienas, Mālpils _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1115 159044040026.05.2020 26.05.2020 Viktorijas, Konkordijas _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1114 159044040026.05.2020 27.05.2020 3., 4.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1113 159044040026.05.2020 26.05.2020 Zemgales 34 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1112 159044040026.05.2020 28.05.2020 Oskara Kalpaka 13 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1111 159044040026.05.2020 26.05.2020 Bulduru 150 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1110 159044040026.05.2020 Tirgoņu Dubultu virzienā _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1109 159044040026.05.2020 27.05.2020 Līgatnes _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1108 159044040026.05.2020 27.05.2020 Tirgoņu Dubultu virzienā _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1107 159044040026.05.2020 Lībiešu 18, Talsu 31 Sporta un atpūtas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1106 159044040026.05.2020 Muižas 26-7 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1105 159044040026.05.2020 Dzintaru 28-57 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1104 159044040026.05.2020 27.05.2020 Dzintaru 48 k-1-14 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1103 159044040026.05.2020 27.05.2020 Lībiešu 15-7 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1102 159044040026.05.2020 Valtera 49A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Akceptēt
14-11/1101 159044040026.05.2020 Rubeņu 17A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Akceptēt
14-11/1100 159044040026.05.2020 27.05.2020 Slokas 6 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1099 159044040026.05.2020 04.06.2020 Skolas 45B Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1098 159044040026.05.2020 04.06.2020 Skolas 29 - 69 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE