Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1097 159044040026.05.2020 04.06.2020 Lašu 1 - 24 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1096 159044040026.05.2020 04.06.2020 Bulduru 15 - 1 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1095 159009480022.05.2020 28.05.2020 Zalkšu 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1094 159009480022.05.2020 27.05.2020 Vasaras 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1093 159009480022.05.2020 22.05.2020 Vanagu 7A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1092 159009480022.05.2020 Rotas 21 Viesu izmitināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu
14-11/1091 159009480022.05.2020 27.05.2020 Rīgas 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1090 159009480022.05.2020 Piltenes 16 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1089 159009480022.05.2020 Ezeru 19 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1088 159009480022.05.2020 Dzeņu 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1087 159009480022.05.2020 22.05.2020 Brīvības 50 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1086 159009480022.05.2020 Baltās kāpas 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1085 159009480022.05.2020 Vakara 0061 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Akceptēt
14-11/1084 159009480022.05.2020 Dzegužu, Vakara 0061 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Akceptēt
14-11/1083 159009480022.05.2020 22.05.2020 Viestura 25 _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1082 159009480022.05.2020 Priedaine _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1081 159009480022.05.2020 22.05.2020 Jaunā 44 (Rīgas 11) _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1080 159009480022.05.2020 Lībiešu 18, Talsu 31 k-25,20 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1079 159009480022.05.2020 Žubītes 43 _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1078 159009480022.05.2020 Viestura 22 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE