Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1797 159735240014.08.2020 Kauguri (Tirzas, Skolas _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1796 159735240014.08.2020 Kadiķu 25A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1795 159735240014.08.2020 Gulbju 14,14A,15B _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1794 159735240014.08.2020 Dzintari 1510 Sporta un atpūtas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1793 159735240014.08.2020 Dižpļavas _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1792 159735240014.08.2020 Plūdu 4A Izglītības pakalpojumu objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1791 159735240014.08.2020 Nometņu 18-31 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1790 159735240014.08.2020 Dzintaru 48 k-1-11 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1789 159735240014.08.2020 14.08.2020 Dzintaru 48 k-1-11 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1788 159735240014.08.2020 14.08.2020 Dubultu 11 k-3, dz.5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1787 159735240014.08.2020 14.08.2020 Dubultu 10-60 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1786 159735240014.08.2020 14.08.2020 Vikingu 8 Nedzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1785 159735240014.08.2020 14.08.2020 Vikingu 8 Nedzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/1784 159735240014.08.2020 Nometņu 10 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1783 159735240014.08.2020 Dubultu 93 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1782 159735240014.08.2020 26.08.2020 Vārnukrogs 2003 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1781 159735240014.08.2020 26.08.2020 Vārnukrogs 2003 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1780 159735240014.08.2020 26.08.2020 Dzintari 8920 Īslaicīgās lietošanas būves - Atjaunot iepriekšējo stāvokli
14-11/1779 159709320011.08.2020 09.09.2020 Viktorijas 72 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1778 159709320011.08.2020 12.08.2020 Vasaras 28A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi