Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1777 159709320011.08.2020 Tirgus 19 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1776 159709320011.08.2020 Slokas 113A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1775 159709320011.08.2020 Rojas 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1774 159709320011.08.2020 Rizgas Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1773 159709320011.08.2020 Promenādes 4C Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1772 159709320011.08.2020 12.08.2020 Oļģerta 3 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1771 159709320011.08.2020 Olgas 22 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1770 159709320011.08.2020 Mežsargu 17A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1769 159709320011.08.2020 Meža 60-12 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1768 159709320011.08.2020 Lībiešu 13-601 Tirdzniecības objekts - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1767 159709320011.08.2020 Kviešu 15 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1766 159709320011.08.2020 12.08.2020 Kāpu 68 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1765 159709320011.08.2020 Jomas 1/5 Pārvaldes objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1764 159709320011.08.2020 Jomas 1/5 Pārvaldes objekts - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1763 159709320011.08.2020 14.08.2020 Jāņa Pliekšāna 12 k-3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1762 159709320011.08.2020 12.08.2020 Ātrā 8-1 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1761 159709320011.08.2020 Viktorijas 15 - 7 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - nav definējams
14-11/1760 159709320011.08.2020 Viktorijas 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt
14-11/1759 159709320011.08.2020 Niedru 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt
14-11/1758 159709320011.08.2020 Meža 54 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izskatīts