Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1757 159709320011.08.2020 19.08.2020 Rūpniecības 13 k-4 Sporta un atpūtas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/1756 159709320011.08.2020 27.08.2020 Slokas 47A _Katlumājas - Saskaņot izmaiņas
14-11/1755 159709320011.08.2020 12.08.2020 Dubultu 93 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1754 159709320011.08.2020 12.08.2020 Ganību ceļš 6 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1753 159709320011.08.2020 12.08.2020 Priedaine 0203 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1752 159709320011.08.2020 Gulbju _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1751 159709320011.08.2020 Grīvas _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1750 159709320011.08.2020 Viktorijas 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1749 159709320011.08.2020 Rēzeknes pulka 26-29 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1748 159709320011.08.2020 Krišjāņa Barona 6 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1747 159709320011.08.2020 Baldones 5 Dzīvojamo māju palīgēka - Atteikt
14-11/1746 159709320011.08.2020 Baldones 5 Dzīvojamo māju palīgēka - Atteikt
14-11/1745 159709320011.08.2020 21.08.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1744 159709320011.08.2020 21.08.2020 7.līnija un Vienības prospekts _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Atjaunot iepriekšējo stāvokli
14-11/1743 159674760007.08.2020 12.08.2020 Strēlnieku 62 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1742 159674760007.08.2020 10.08.2020 Robežu 30 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1741 159674760007.08.2020 Noliktavas 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1740 159674760007.08.2020 Kārsas 23A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1739 159674760007.08.2020 Kalsnavas 2 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1738 159674760007.08.2020 07.08.2020 Gulbju 71B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri