Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1253 152840520008.06.2018 15. līnija _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1252 152840520008.06.2018 15. līnija _Gāzes apgāde - BA-pārreģistrēt
14-11/833 152477640027.04.2018 15. līnija 11 _Gāzes apgāde - BA-pārreģistrēt
14-11/1161 149635080002.06.2017 15.06.2017 15.līnija _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2746 154447920011.12.2018 15.līnija 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2082 153669960012.09.2018 15.līnija 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1080 152719560025.05.2018 15.līnija 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1079 152719560025.05.2018 15.līnija 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/1897 150395400029.08.2017 17.05.2018 15.līnija 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/896 149367240002.05.2017 09.05.2017 15.līnija 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/869 136813320010.05.2013 15.līnija-P.Stradiņa(pludmale) Saskaņot
14-11/1770 153358920007.08.2018 17.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1778 153358920007.08.2018 17.līnija/P.Stradiņa _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1061 155743560010.05.2019 17.līnija/Paula Stradiņa _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/868 155544840017.04.2019 18.04.2019 17.līnija/Paula Stradiņa _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1220 152840520008.06.2018 17.līnija/Paula Stradiņa _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1065 143388360010.06.2015 17.līnija/Paula Stradiņa Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1064 143388360010.06.2015 17.līnija/Paula Stradiņa Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā
14-11/2106 160011720015.09.2020 17.09.2020 18. līnija 3 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/390 142714800024.03.2015 14.04.2015 18.līnija Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - izdot būvatļauju