Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1737 159674760007.08.2020 Dzintaru 12 Viesu izmitināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu
14-11/1736 159674760007.08.2020 12.08.2020 Brīvības 32 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1735 159674760007.08.2020 07.08.2020 Ventspils 13 _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1734 159674760007.08.2020 Mežsargu 26A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1733 159674760007.08.2020 07.08.2020 Grīvas 7A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1732 159674760007.08.2020 Zemeņu 61 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1731 159674760007.08.2020 Pūpolu 1A _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1730 159674760007.08.2020 Pūpolu 1A _Labiekārtojuma infrastruktūra-Brīvdabas atpūta - nav definējams
14-11/1729 159674760007.08.2020 Vēžu 4 k-1 Ražošanas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1728 159674760007.08.2020 17.08.2020 Rēzeknes pulka 17-5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Saskaņot izmaiņas
14-11/1727 159674760007.08.2020 18.08.2020 Meža 97 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt
14-11/1726 159674760007.08.2020 11.08.2020 Jūras 33 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/1725 159674760007.08.2020 19.08.2020 Vārpu 8 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1724 159674760007.08.2020 19.08.2020 Teātra 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1723 159674760007.08.2020 18.08.2020 Teātra 13 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1722 159674760007.08.2020 18.08.2020 Slokas 29-72 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1721 159674760007.08.2020 18.08.2020 Skolas 30 - 57 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1720 159674760007.08.2020 18.08.2020 Mangaļu 11 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1719 159648840004.08.2020 04.08.2020 Rēzeknes pulka 26-29 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1718 159648840004.08.2020 Lielupes 21 Izglītības pakalpojumu objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi