Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2072 159977160011.09.2020 Zvīņu 2 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2071 159977160011.09.2020 Zvīņu 2 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2070 159977160011.09.2020 15.09.2020 Straumes 1A _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2069 159977160011.09.2020 14.09.2020 Slokas 54 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2068 159977160011.09.2020 11.09.2020 Oļģerta 12 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2067 159977160011.09.2020 Mangaļu _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2066 159977160011.09.2020 15.09.2020 Stūrmaņu 8 Cits (skat.nosaukumu) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2065 159977160011.09.2020 Cīruļu 0602 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Akceptēt
14-11/2064 159977160011.09.2020 Rubeņu 0504 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Akceptēt
14-11/2063 159977160011.09.2020 11.09.2020 Auzu 9 _Autoceļi un ielas - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2062 159977160011.09.2020 Gulbju 35 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2061 159977160011.09.2020 22.09.2020 Dzintaru 48 k-1 Veselības aprūpes objekts - Atteikt akceptēt
14-11/2060 159977160011.09.2020 22.09.2020 Dzintaru 48 Veselības aprūpes objekts - Atteikt akceptēt
14-11/2059 159977160011.09.2020 22.09.2020 Rūdolfa Blaumaņa 14 Darījumu objekts - Atteikt akceptēt
14-11/2058 159951240008.09.2020 Viršu 14A Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2057 159951240008.09.2020 Viršu 14 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2056 159951240008.09.2020 Jāņa Pliekšāna 12 k-3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2055 159951240008.09.2020 Lāčplēša 15 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2054 159951240008.09.2020 Vasaras 64 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2053 159951240008.09.2020 14.09.2020 Promenādes 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi