Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2052 159951240008.09.2020 17.09.2020 Aizputes 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2051 159951240008.09.2020 10.09.2020 Zemgales 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2050 159951240008.09.2020 Zemgales 6 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot
14-11/2049 159951240008.09.2020 Rēzeknes pulka 20 k-1 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2048 159951240008.09.2020 Valtera 31 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2047 159951240008.09.2020 Birzes 3 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2046 159951240008.09.2020 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2045 159951240008.09.2020 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2044 159951240008.09.2020 Bažciems 0109 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2043 159951240008.09.2020 09.09.2020 Zvīņu 2 (002) Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2042 159951240008.09.2020 09.09.2020 Zvīņu 2 (001B) Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2041 159951240008.09.2020 09.09.2020 Zvīņu 2 (001A) Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2040 159951240008.09.2020 Caunu 8 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot
14-11/2039 159951240008.09.2020 Žubītes 47 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/2038 159951240008.09.2020 Dubultu 10-76 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2037 159951240008.09.2020 Dzintaru 21-10 Viesu izmitināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2036 159951240008.09.2020 Jelgavas 1-25 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2035 159951240008.09.2020 Dubultu 11 k-3, dz.5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2034 159951240008.09.2020 Krišjāņa Barona 24 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2033 159951240008.09.2020 Krišjāņa Barona 24 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi