Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2032 159951240008.09.2020 09.09.2020 Viestura 6 k-2 Nedzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2031 159951240008.09.2020 09.09.2020 Ilūkstes 1 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2030 159951240008.09.2020 09.09.2020 Dārzu 56 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2029 159951240008.09.2020 09.09.2020 Grāvju 49 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2028 159951240008.09.2020 Partizānu 44A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - nav definējams
14-11/2027 159951240008.09.2020 Augļu 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - nav definējams
14-11/2026 159951240008.09.2020 Pārslas 2 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2025 159916680004.09.2020 07.09.2020 Partizānu 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2024 159916680004.09.2020 Irbju 33 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2023 159916680004.09.2020 Jāņa Sudrabkalna 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2022 159916680004.09.2020 Slokas 109A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2021 159916680004.09.2020 Niedru 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2020 159916680004.09.2020 Cīruļu 61A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2019 159916680004.09.2020 Valtera 31 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2018 159916680004.09.2020 Muižas 26A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2017 159916680004.09.2020 Jaunā 84 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2016 159916680004.09.2020 Caunu 6 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2015 159916680004.09.2020 Medņu 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2014 159916680004.09.2020 Vikingu 27 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt
14-11/2013 159916680004.09.2020 Vasaras 45A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu