Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2012 159916680004.09.2020 Kurzemes 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - nav definējams
14-11/2011 159916680004.09.2020 Ceriņu 42-13 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2010 159916680004.09.2020 Dzintaru 44 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2009 159916680004.09.2020 Mežrozīšu 23 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2008 159916680004.09.2020 07.09.2020 Pļaviņu 44 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2007 159916680004.09.2020 07.09.2020 Jāņa Pliekšāna 49 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2006 159916680004.09.2020 07.09.2020 Rūpniecības 13 k-4 Izglītības pakalpojumu objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/2005 159916680004.09.2020 10.09.2020 Poruka 45 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2004 159916680004.09.2020 07.09.2020 Mežrozīšu 23 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2003 159916680004.09.2020 10.09.2020 Kalsnavas 2 k-1 Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/2002 159916680004.09.2020 Jomas 46 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2001 159916680004.09.2020 04.09.2020 Zvīņu 2 (001C) Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2000 159916680004.09.2020 04.09.2020 Zvīņu 2 (001B) Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1999 159916680004.09.2020 04.09.2020 Zvīņu 2 (001A) Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1998 159916680004.09.2020 04.09.2020 Zvīņu 2 (002) Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1997 159916680004.09.2020 15.09.2020 Promenādes 14 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1996 159916680004.09.2020 15.09.2020 Irbju 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1995 159916680004.09.2020 15.09.2020 Dzirksteles 25 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1994 159916680004.09.2020 15.09.2020 Meža 97 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1993 159916680004.09.2020 04.09.2020 Viestura 7 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu