Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2144 160037640018.09.2020 18.09.2020 Dzintaru 36 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2143 160037640018.09.2020 18.09.2020 Dzintaru 36 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2142 160037640018.09.2020 Leona Paegles 55 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2141 160037640018.09.2020 Leona Paegles 55 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2140 160037640018.09.2020 Jūras 48 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2139 160037640018.09.2020 Babītes 1 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2138 160037640018.09.2020 18.09.2020 Bulduru 137 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2137 160037640018.09.2020 Ventspils šoseja 42A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2136 160037640018.09.2020 18.09.2020 Ventspils 30A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2135 160037640018.09.2020 Salacas 4 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2134 160037640018.09.2020 Partizānu 40A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2133 160037640018.09.2020 18.09.2020 Jāņa Sudrabkalna 8-1 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2132 160037640018.09.2020 18.09.2020 Jāņa Sudrabkalna 8-1 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2131 160037640018.09.2020 18.09.2020 Nometņu 8 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2130 160037640018.09.2020 Kalnciema 19 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2129 160037640018.09.2020 18.09.2020 Viršu 22A Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Izsniegt
14-11/2128 160037640018.09.2020 18.09.2020 Krāslavas 1 Veselības aprūpes objekts - Izsniegt
14-11/2127 160011720015.09.2020 Milteņu 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt
14-11/2126 160011720015.09.2020 22.09.2020 Dzintaru 12 Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/2125 160011720015.09.2020 Vienības 1A Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi