Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1899 141107400019.09.2014 18.līnija Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/1539 159432840010.07.2020 18.linija 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/188 154871280029.01.2019 18.linija 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2149 153721800018.09.2018 18.linija 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/2703 151302960012.12.2017 18.linija 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1931 141159240025.09.2014 18.līnija 1 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/829 158741640021.04.2020 27.04.2020 18.līnija 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1194 159104520002.06.2020 18.līnija 3/3a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/995 158923080012.05.2020 18.līnija 3/3a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/974 158888520008.05.2020 18.līnija 3/3a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2508 154110960002.11.2018 08.11.2018 18.līnija 3/3a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/493 152115120016.03.2018 18.līnija 3/3A Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/206 151752240002.02.2018 08.02.2018 18.līnija 3/3a Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1089 143405640012.06.2015 18.līnija 3/3A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/676 143034120030.04.2015 18.līnija 3/3A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/363 142680240020.03.2015 30.03.2015 18.līnija 3/3A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1657 140865480022.08.2014 18.līnija 3/3A Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/589 139647240003.04.2014 18.līnija 3/3A Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/211 142351920010.02.2015 18.līnija 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Pagarināt termiņu
14-11/847 139958280009.05.2014 12.05.2014 18.līnija E.B.Upīša ielai 21 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Izsniegt