Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1879 156624840020.08.2019 19.līnija 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1783 156529800009.08.2019 19.līnija 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/472 155199600008.03.2019 01.04.2019 19.līnija 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1768 156503880006.08.2019 19.līnija 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2798 151441200028.12.2017 19.līnija 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/981 146403720024.05.2016 19.līnija 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/2666 151268400008.12.2017 18.12.2017 1905. gada 15 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1133 149617800031.05.2017 1905.gada 36 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1689 156400200025.07.2019 1905.gada 15 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1854 153428040015.08.2018 1905.gada 15 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1751 153324360003.08.2018 1905.gada 15 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2757 151389360022.12.2017 1905.gada 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1962 150455880005.09.2017 1905.gada 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2727 151328880015.12.2017 1905.gada 21 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1440 159372360003.07.2020 14.07.2020 1905.gada 26 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1123 152754120029.05.2018 1905.gada 36 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1754 147267720001.09.2016 1905.gada 36 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/287 142498800027.02.2015 05.03.2015 1905.gada 36 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2193 141712560028.11.2014 10.12.2014 1905.gada 36 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/2017 138204360018.10.2013 1905.gada 36 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt