Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2104 160011720015.09.2020 Dzintaru 48 k-1-26 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2103 160011720015.09.2020 Dzintaru 48-9 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2102 160011720015.09.2020 16.09.2020 Dzintaru 48 k-1-26 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2101 160011720015.09.2020 16.09.2020 Engures 5-60 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2100 160011720015.09.2020 16.09.2020 Dzintaru 48-9 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2099 160011720015.09.2020 Tīklu 11A Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Saskaņot
14-11/2098 160011720015.09.2020 Tīklu 11 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Saskaņot
14-11/2097 160011720015.09.2020 25.09.2020 Auzu 3 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2096 160011720015.09.2020 Dzintaru 33 Viesu izmitināšanas objekts - Izskatīts
14-11/2095 160011720015.09.2020 21.09.2020 Tērvetes 10A Veselības aprūpes objekts - Izsniegt
14-11/2094 160011720015.09.2020 17.09.2020 Pļaviņu 6 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/2093 159977160011.09.2020 Majori, Dzintari _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2092 159977160011.09.2020 15.09.2020 Nometņu 7, 11 _Autoceļi un ielas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2091 159977160011.09.2020 Bulduri, Lielupe, Stirnurags Buļļuciems _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2090 159977160011.09.2020 Druvciems _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2089 159977160011.09.2020 Melluži _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2088 159977160011.09.2020 Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2087 159977160011.09.2020 Zvejas _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2086 159977160011.09.2020 Majori, Dzintari _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2085 159977160011.09.2020 Tiltu _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-grozīt nosacījumus