Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1078 159009480022.05.2020 Viestura 22 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1077 159009480022.05.2020 Strēlnieku 64 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1076 159009480022.05.2020 Rubeņu 90 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1075 159009480022.05.2020 26.05.2020 Priežu 17 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1074 158983560019.05.2020 25.05.2020 Rubeņu 56A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1073 158983560019.05.2020 01.06.2020 Kleistes 3 k-2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/1072 158983560019.05.2020 Dzimtenes 8A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/1071 158983560019.05.2020 Artilērijas 3 Tirdzniecības objekts - Atteikt saskaņot
14-11/1070 158983560019.05.2020 Vēžu _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1069 158983560019.05.2020 Sloka 7118, 7130, 7131, 7141, 7142 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1068 158983560019.05.2020 Melluži _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1067 158983560019.05.2020 Mazā Dzirnavu 11 _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1066 158983560019.05.2020 Eiženijas, Artūra, Ernesta _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1065 158983560019.05.2020 Druvciems _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1064 158983560019.05.2020 Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1063 158983560019.05.2020 Zemgales 52 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1062 158983560019.05.2020 Tīklu 1A Nedzīvojamo māju palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1061 158983560019.05.2020 Robežu 10 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1060 158983560019.05.2020 26.05.2020 Rāznas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1059 158983560019.05.2020 Meža 61 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE