Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1624 153237960024.07.2018 30.07.2018 1905.gada iela 15 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1762 147310920006.09.2016 1905.gada ielā 15 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1504 147008520002.08.2016 1905.gada iela 36 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1981 153566280031.08.2018 11.09.2018 1905.gada iela 5 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/932 155596680023.04.2019 24.04.2019 2.,3.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1061 152719560025.05.2018 2./3. līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1058 152719560025.05.2018 2./3. līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1811 150239880011.08.2017 17.08.2017 2.līnija _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1963 150455880005.09.2017 2.līnija 1 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2381 148097520006.12.2016 2.līnija 1 _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2333 148037040029.11.2016 2.līnija 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1221 137158920019.06.2013 2.līnija/3.līnija(pludmale) Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/1119 143440200016.06.2015 20. līnija 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1121 143440200016.06.2015 20.līnija Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/801 143155080014.05.2015 25.05.2015 20.līnija Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Izdot būvatļauju un izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1049 155743560010.05.2019 20.līnija 1 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/722 155415240002.04.2019 20.līnija 1 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2443 154050120026.10.2018 20.līnija 1 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2442 154050120026.10.2018 20.līnija 1 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/132 135880560022.01.2013 20.līnija 1 Akceptēt