Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2019 159916680004.09.2020 Valtera 31 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2018 159916680004.09.2020 Muižas 26A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2017 159916680004.09.2020 Jaunā 84 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2016 159916680004.09.2020 Caunu 6 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2015 159916680004.09.2020 Medņu 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2014 159916680004.09.2020 Vikingu 27 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt
14-11/2013 159916680004.09.2020 Vasaras 45A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/2012 159916680004.09.2020 Kurzemes 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - nav definējams
14-11/2011 159916680004.09.2020 Ceriņu 42-13 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2010 159916680004.09.2020 Dzintaru 44 Viesu izmitināšanas objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2009 159916680004.09.2020 Mežrozīšu 23 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2008 159916680004.09.2020 07.09.2020 Pļaviņu 44 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2007 159916680004.09.2020 07.09.2020 Jāņa Pliekšāna 49 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2006 159916680004.09.2020 07.09.2020 Rūpniecības 13 k-4 Izglītības pakalpojumu objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/2005 159916680004.09.2020 10.09.2020 Poruka 45 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2004 159916680004.09.2020 07.09.2020 Mežrozīšu 23 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2003 159916680004.09.2020 10.09.2020 Kalsnavas 2 k-1 Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/2002 159916680004.09.2020 Jomas 46 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2001 159916680004.09.2020 04.09.2020 Zvīņu 2 (001C) Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2000 159916680004.09.2020 04.09.2020 Zvīņu 2 (001B) Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu