Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2499 148235760022.12.2016 20.līnija 2 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/2502 144978480011.12.2015 20.līnija 2 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-pagarināt termiņu
14-11/2083 144468360013.10.2015 20.līnija 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/684 143034120030.04.2015 08.05.2015 20.līnija 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izdot būvatļauju un izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1882 141107400019.09.2014 20.līnija 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1153 159069960029.05.2020 20.līnija 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1710 156443400030.07.2019 20.līnija 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1435 156106440021.06.2019 20.līnija 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1433 156106440021.06.2019 02.07.2019 20.līnija 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-atcelt darbību
14-11/1046 155743560010.05.2019 14.05.2019 20.līnija 3 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1029 155717640007.05.2019 20.līnija 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/745 155415240002.04.2019 04.04.2019 20.līnija 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/700 155381040029.03.2019 20.līnija 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-atcelt darbību
14-11/2265 150775560012.10.2017 20.līnija 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1848 150395400029.08.2017 20.līnija 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/500 145937160031.03.2016 07.04.2016 20.līnija 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2417 144892080001.12.2015 20.līnija, Bulduru prospekts _Gāzes apgāde - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2023 138204360018.10.2013 23.10.2013 23.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-Gājēju kustība - Izsniegt
14-11/1052 136968840028.05.2013 23.līnija Transporta būves - Akceptēt
14-11/41 135759600008.01.2013 23.Līnija 3610 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt