Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1015 146429640027.05.2016 02.06.2016 Bulduru 1 Viesu izmitināšanas objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1015 143345160005.06.2015 Mellužu 90A Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1015 140122440028.05.2014 Dzelzceļa 19 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1015 136934280024.05.2013 36.līnija - Lielupes ieteka(pludmale) Īslaicīgās lietošanas būves - Saskaņot
14-11/1016 155683080003.05.2019 Bārtas 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1016 152693640022.05.2018 Asaru 61 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1016 149514120019.05.2017 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1016 146429640027.05.2016 13.06.2016 Mārupes 2a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1016 143345160005.06.2015 11.06.2015 Rīgas 4 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Izdot būvatļauju un izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1016 140122440028.05.2014 Prīmulu 2 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1016 136934280024.05.2013 Rūjienas-Bulduru(pludmale) Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/1017 155683080003.05.2019 Daugavpils 28 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1017 152693640022.05.2018 Bulduru 19 Sporta un atpūtas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1017 149514120019.05.2017 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1017 146429640027.05.2016 Zemeņu 45 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1017 143345160005.06.2015 Gaujas 4 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1017 140122440028.05.2014 Ābeļu iela 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1017 136934280024.05.2013 4.līnija-5.līnija(pludmale) Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/1018 155683080003.05.2019 Dundagas 5 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1018 152693640022.05.2018 Jelgavas 13-43 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu