Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2088 159977160011.09.2020 Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2087 159977160011.09.2020 Zvejas _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2086 159977160011.09.2020 Majori, Dzintari _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2085 159977160011.09.2020 Tiltu _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2084 159977160011.09.2020 Eiženijas, Artūra, Ernesta _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2083 159977160011.09.2020 Krišjāņa Barona _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2082 159977160011.09.2020 Emīla Dārziņa 17, Tūristu iela _Autoceļi un ielas - BA-pagarināt termiņu
14-11/2081 159977160011.09.2020 15.09.2020 Matildes _Elektronisko sakaru būves - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2080 159977160011.09.2020 Ķemeru 60 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2079 159977160011.09.2020 15.09.2020 Pētera Pāvila 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2078 159977160011.09.2020 22.09.2020 Piltenes 12 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2077 159977160011.09.2020 22.09.2020 Leona Paegles 57 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2076 159977160011.09.2020 22.09.2020 Cīruļu 40 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2075 159977160011.09.2020 22.09.2020 Edinburgas 25 _Žogi un citi elementi - Atjaunot iepriekšējo stāvokli
14-11/2074 159977160011.09.2020 Zvīņu 2 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2073 159977160011.09.2020 Zvīņu 2 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2072 159977160011.09.2020 Zvīņu 2 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2071 159977160011.09.2020 Zvīņu 2 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2070 159977160011.09.2020 15.09.2020 Straumes 1A _Elektronisko sakaru būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2069 159977160011.09.2020 14.09.2020 Slokas 54 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu