Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/210 158042160031.01.2020 12.02.2020 Brankciema 4 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/209 158042160031.01.2020 11.02.2020 Tērbatas 35-22 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atteikt akceptēt būvniecības ieceri
14-11/208 158042160031.01.2020 Raiņa 66 Tirdzniecības objekts - Atteikt akceptēt būvniecības ieceri
14-11/207 158042160031.01.2020 10.02.2020 Pilsoņu 7/9 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/206 158042160031.01.2020 Meža 62-8 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/205 158042160031.01.2020 05.02.2020 Dzintaru 48-22 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/204 158042160031.01.2020 06.02.2020 Dzintaru 48 - 19 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/203 158042160031.01.2020 04.02.2020 Dzintaru 45 - 5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/202 158042160031.01.2020 03.02.2020 Vizbuļu 2 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/201 158042160031.01.2020 05.02.2020 Viestura 6 Izglītības pakalpojumu objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/200 158042160031.01.2020 17.02.2020 Pļaviņu 6 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/199 158042160031.01.2020 07.02.2020 Asaru 34 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/198 158042160031.01.2020 04.02.2020 Lauku 16 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Izsniegt
14-11/197 158042160031.01.2020 Vasaras 28A Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/196 158042160031.01.2020 11.02.2020 Dubultu 10 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Atjaunot iepriekšējo stāvokli
14-11/195 158016240028.01.2020 31.01.2020 Viņķu 26 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/194 158016240028.01.2020 29.01.2020 Raiņa 110 Kultūras un izklaides objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/193 158016240028.01.2020 03.02.2020 Muižas 22A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/192 158016240028.01.2020 30.01.2020 Jaunā 39 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/191 158016240028.01.2020 30.01.2020 Dāliju 15 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas