Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/210 154897200001.02.2019 23.līnija, Bulduru 115 _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1839 137936520017.09.2013 26.Līnija 5132 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/214 139206960011.02.2014 27.Līnija 2606, Rotas 21 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/98 139086000028.01.2014 27.Līnija 2606, Rotas 21 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/1297 137297160005.07.2013 27.līnija 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/485 155199600008.03.2019 29.līnija 1 - 33, 33a Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/91 154776240018.01.2019 31.01.2019 29.līnija 1 - 33, 33a Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/415 139474800014.03.2014 29.līnija 1-6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Akceptēt
14-11/1147 159069960029.05.2020 3., 4.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1114 159044040026.05.2020 27.05.2020 3., 4.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/933 155596680023.04.2019 24.04.2019 3., 4.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/885 143224200022.05.2015 3./2. līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/879 143224200022.05.2015 3./2. līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā
14-11/959 152633160015.05.2018 3./4. līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/958 152633160015.05.2018 3./4. līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1013 155683080003.05.2019 3./4.līnija _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1802 150239880011.08.2017 3.līnija 2 _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2109 160011720015.09.2020 17.09.2020 3.līnija 7 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/896 146343240017.05.2016 3.līnijas līdz 2.līnijas nogabals Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/223 154897200001.02.2019 33.līnija 3 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus