Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1018 149514120019.05.2017 Bažciems 0112 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1018 146429640027.05.2016 Saldus 8 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1018 143345160005.06.2015 Gaujas 4 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1018 140122440028.05.2014 Gaujas 4 Viesu izmitināšanas objekts - Akceptēt
14-11/1018 136934280024.05.2013 5.līnija-6.līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/1019 155683080003.05.2019 Egļu 8 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/1019 152693640022.05.2018 31.05.2018 Ķemeru 10 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1019 149514120019.05.2017 Kalēju 8A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1019 146429640027.05.2016 Jurģu 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1019 143345160005.06.2015 26.06.2015 Vasaras 44 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt būvniecības ieceri - izdot būvatļauju
14-11/1019 140122440028.05.2014 Gaujas 2 Viesu izmitināšanas objekts - Akceptēt
14-11/1019 136934280024.05.2013 Jūras 56 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/102 157921200017.01.2020 Putu 6 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Saskaņot izmaiņas
14-11/102 154776240018.01.2019 Saules 13 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/102 151631280019.01.2018 Jūras 60 Viesu izmitināšanas objekts - BA-grozīt nosacījumus
14-11/102 148486320020.01.2017 03.02.2017 Admirāļu _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/102 145332720021.01.2016 Bulduru 15 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/102 142196400023.01.2015 Bulduru 131; 131 K-1 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Izsniegt
14-11/102 139086000028.01.2014 Grāvju 38 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/102 135846000018.01.2013 Muižas 11 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot