Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/197 135966960001.02.2013 Vidus 16 Akceptēt
14-11/196 135966960001.02.2013 Konkordijas 66 Akceptēt
14-11/195 135966960001.02.2013 Tērvetes 9-3 Akceptēt
14-11/194 135966960001.02.2013 Zemeņu 63A,63 Saskaņot
14-11/193 135966960001.02.2013 Kalēju 49 Saskaņot
14-11/192 135966960001.02.2013 Bernātu 3 Saskaņot
14-11/191 135966960001.02.2013 Bernātu 7 Saskaņot
14-11/190 135966960001.02.2013 Bernātu 9 Saskaņot
14-11/189 135966960001.02.2013 Dārzu 79 Saskaņot
14-11/188 135966960001.02.2013 Dubultu 19 Akceptēt
14-11/187 135966960001.02.2013 Ceriņu 34-19 Akceptēt
14-11/186 135966960001.02.2013 Kaugurciema 23 Izsniegt
14-11/185 135966960001.02.2013 Pērses 4 Izsniegt
14-11/184 135966960001.02.2013 Ūdru 5 Izsniegt
14-11/183 135966960001.02.2013 Stirnu 2 Izsniegt
14-11/182 135966960001.02.2013 Baltās kāpas 17 Izsniegt
14-11/181 135966960001.02.2013 Dzintaru 21 Pārreģistrēt
14-11/180 135966960001.02.2013 Ikšķiles 1 Izsniegt
14-11/179 135966960001.02.2013 Talivalža 6 Izsniegt
14-11/178 135966960001.02.2013 Upes 3852 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt