Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/466 139535280021.03.2014 Bražciems 1609 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/465 139535280021.03.2014 Tērbatas 31a-5 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Apstiprināt
14-11/464 139535280021.03.2014 Ropažu 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/463 139535280021.03.2014 Ezeru 50 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/462 139535280021.03.2014 Vārnukroga 9 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/461 139535280021.03.2014 Ezeru 48 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/460 139535280021.03.2014 Spīdolas 6/8 Dzīvojamo māju palīgēka - Apstiprināt
14-11/459 139535280021.03.2014 Piekrastes 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/458 139509360018.03.2014 Strēlnieku 78 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/457 139509360018.03.2014 Kaudzīšu 26A Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/456 139509360018.03.2014 Asaru 53 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Atteikt
14-11/455 139509360018.03.2014 Līgatnes 2 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/454 139509360018.03.2014 Dzintaru 60 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/453 139509360018.03.2014 Pilsoņu 12 Viesu izmitināšanas objekts - Akceptēt
14-11/452 139509360018.03.2014 Bauskas 4 Dzīvojamo māju palīgēka - Akceptēt
14-11/451 139509360018.03.2014 Kāpu 14/16 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot
14-11/450 139509360018.03.2014 Bulduru 92 lit.2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/449 139509360018.03.2014 Bulduru 92 lit.4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/448 139509360018.03.2014 Iecavas iela 4 Apstiprināt
14-11/447 139509360018.03.2014 Plūdu 1 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Akceptēt