Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/568 136545480009.04.2013 Ģertrūdes 31, 006 Apstiprināt grozijumus
14-11/567 136545480009.04.2013 Dubultu 19 Apstiprināt
14-11/566 136545480009.04.2013 Raiņa 72 Apstiprināt
14-11/565 136510920005.04.2013 Vienības 37 Saskaņot
14-11/564 136510920005.04.2013 Smilšu 19 _Žogi un citi elementi - Saskaņot
14-11/563 136510920005.04.2013 Kāpu 25 Akceptēt
14-11/562 136510920005.04.2013 Oškalna 1 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/561 136510920005.04.2013 Jaunā 82 Akceptēt
14-11/560 136510920005.04.2013 Kuldīgas 21-26 Akceptēt
14-11/559 136510920005.04.2013 Gulbju 85a Akceptēt
14-11/558 136510920005.04.2013 Edinburgas 25 Akceptēt
14-11/557 136510920005.04.2013 Tirgoņu 23 Akceptēt
14-11/556 136510920005.04.2013 Priežu 20 Akceptēt
14-11/555 136510920005.04.2013 Kāpu 139 Akceptēt
14-11/554 136510920005.04.2013 Sēravota 6 Akceptēt
14-11/553 136510920005.04.2013 Grāvju 14a Saskaņot
14-11/552 136510920005.04.2013 Kaugurciema 23 Saskaņot
14-11/551 136510920005.04.2013 Pilsoņu 29 Saskaņot
14-11/550 136510920005.04.2013 Vasaras 35 Saskaņot
14-11/549 136510920005.04.2013 Rotas 3 Saskaņot