Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/528 136510920005.04.2013 Meierovica 3 Apstiprināt
14-11/527 136510920005.04.2013 Dzintaru 23 Apstiprināt grozijumus
14-11/526 136510920005.04.2013 Ventas 10C Apstiprināt
14-11/525 136510920005.04.2013 Pētera 19a Apstiprināt
14-11/524 136510920005.04.2013 Viestura 24 Apstiprināt
14-11/523 136510920005.04.2013 Upes 3 Apstiprināt
14-11/522 136510920005.04.2013 Rīgas 59 Apstiprināt
14-11/521 136510920005.04.2013 Vienības 1a Apstiprināt
14-11/520 136510920005.04.2013 Strēlnieku 5 Apstiprināt
14-11/519 136510920005.04.2013 Spīdolas 8 Apstiprināt
14-11/518 136510920005.04.2013 Aglonas 5 Apstiprināt
14-11/517 136510920005.04.2013 Kalēju 47 Apstiprināt
14-11/516 136424880026.03.2013 Zemeņu 53/2 Akceptēt
14-11/515 136424880026.03.2013 Matildes 23 Akceptēt
14-11/514 136424880026.03.2013 4.līnija 12 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/513 136424880026.03.2013 Krastciems Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/512 136424880026.03.2013 Kāpu 106 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/511 136424880026.03.2013 E.Birznieka Upīša 21 Akceptēt
14-11/510 136424880026.03.2013 Ceriņu 3 Saskaņot
14-11/509 136424880026.03.2013 Zemgales 48 Saskaņot