Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/136 135880560022.01.2013 Rotas (Rotas 2) Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/135 135880560022.01.2013 Ikšķiles ,Turaidas Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/134 135880560022.01.2013 Dagnijas (Gulbju 4) Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/133 135880560022.01.2013 Magoņu 2 Akceptēt
14-11/132 135880560022.01.2013 20.līnija 1 Akceptēt
14-11/131 135880560022.01.2013 Viktorijas 90-12 Akceptēt
14-11/130 135880560022.01.2013 Edinburgas 39 Akceptēt
14-11/129 135880560022.01.2013 Kaudzīšu 24 Akceptēt
14-11/128 135880560022.01.2013 Medņu 77 Saskaņot
14-11/127 135880560022.01.2013 Jasmīnu 10 Saskaņot
14-11/126 135880560022.01.2013 Rotas 2 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/125 135880560022.01.2013 Ikšķiles 1 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/124 135880560022.01.2013 Raiņa 98a Akceptēt
14-11/123 135880560022.01.2013 Ievu 9-10 Akceptēt
14-11/122 135880560022.01.2013 Baltās kāpas 15 Izsniegt
14-11/121 135880560022.01.2013 Konkordijas 34 Izsniegt
14-11/120 135880560022.01.2013 Meža 23 Izsniegt
14-11/119 135880560022.01.2013 Konkordijas 36 Izsniegt
14-11/118 135880560022.01.2013 Pilsoņu 26 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/117 135880560022.01.2013 Tukuma 9 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt