Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/96 135846000018.01.2013 Ozolu 10A Apstiprināt
14-11/95 135846000018.01.2013 Dzintaru 56 Apstiprināt
14-11/94 135846000018.01.2013 Dreiliņu 19 Apstiprināt
14-11/110 135846000018.01.2013 Vasaras 71 Akceptēt
14-11/109 135846000018.01.2013 Brīvības 112a Akceptēt
14-11/108 135846000018.01.2013 Čiekuru 12a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/107 135846000018.01.2013 Cīruļu 55 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/106 135846000018.01.2013 Ilūkstes 2 Saskaņot
14-11/105 135846000018.01.2013 Dzirksteles 15 Saskaņot
14-11/104 135846000018.01.2013 Konkordijas 23 Saskaņot
14-11/103 135846000018.01.2013 Vasaras 19 Saskaņot
14-11/102 135846000018.01.2013 Muižas 11 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/101 135846000018.01.2013 Jaunā 7406;Ormaņu 7405 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/100 135846000018.01.2013 Viestura 6 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/93 135820080015.01.2013 Baltās kāpas 8 Akceptēt
14-11/92 135820080015.01.2013 Meža 32 Akceptēt
14-11/91 135820080015.01.2013 Saldus 8 Akceptēt
14-11/90 135820080015.01.2013 Grāvju 27 Akceptēt
14-11/89 135820080015.01.2013 Juglas 2/4 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Akceptēt
14-11/88 135820080015.01.2013 Aglonas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt