Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/985 136934280024.05.2013 Vasaras iela 72a Apstiprināt
14-11/986 155657160030.04.2019 Dzintaru 2 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/986 152659080018.05.2018 Pilsoņu/ Teātra Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/986 149488200016.05.2017 Stabu 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/986 146403720024.05.2016 Ūdru 5 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/986 143319240002.06.2015 Olgas 17A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/986 140070600022.05.2014 Kāpu 74 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/986 136934280024.05.2013 Valtera prospekts 49a Apstiprināt
14-11/987 155657160030.04.2019 Glūdas/Zvārtas Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/987 152659080018.05.2018 Kalnu 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/987 149488200016.05.2017 Vikingu 42 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/987 146403720024.05.2016 Piekrastes 26a Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/987 143319240002.06.2015 05.06.2015 Slokas 74 Dzīvojamo māju palīgēka - Izdot būvatļauju un izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/987 140070600022.05.2014 Saules 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/987 136934280024.05.2013 Rēzeknes pulka iela 9 Apstiprināt
14-11/988 155657160030.04.2019 02.05.2019 Rūjienas, Mālpils _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/988 152659080018.05.2018 Dzirnavu 90 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/988 149488200016.05.2017 Straumes _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/988 146403720024.05.2016 Cīniju 4 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/988 143345160005.06.2015 Mellužu 90A Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi