Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1258 155925000031.05.2019 Aizputes 1A Izglītības pakalpojumu objekts - BA-atcelt darbību
14-11/1257 155925000031.05.2019 Aizputes 1A Izglītības pakalpojumu objekts - BA-atcelt darbību
14-11/1256 155925000031.05.2019 Aizputes 1A Izglītības pakalpojumu objekts - BA-atcelt darbību
14-11/93 148460400017.01.2017 Aizputes 1A Izglītības pakalpojumu objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/92 148460400017.01.2017 Aizputes 1A Izglītības pakalpojumu objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/91 148460400017.01.2017 Aizputes 1A Izglītības pakalpojumu objekts - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1081 146524680007.06.2016 09.08.2016 Aizputes 1A Izglītības pakalpojumu objekts - BA-izdot, veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/245 142438320020.02.2015 Aizputes 1a Izglītības pakalpojumu objekts - Saskaņot
14-11/109 142196400023.01.2015 05.02.2015 Aizputes 1A Izglītības pakalpojumu objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - izdot būvatļauju
14-11/108 142196400023.01.2015 05.02.2015 Aizputes 1A Izglītības pakalpojumu objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - izdot būvatļauju
14-11/1888 141107400019.09.2014 Aizputes 1a Izglītības pakalpojumu objekts - Akceptēt
14-11/984 140070600022.05.2014 Aizputes 1a Izglītības pakalpojumu objekts - Saskaņot
14-11/1253 137262600001.07.2013 Aizputes 1A Izglītības pakalpojumu objekts - Apstiprināt
14-11/363 158223600021.02.2020 Aizputes 1D _Katlumājas - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2695 157532400003.12.2019 30.12.2019 Aizputes 1D _Katlumājas - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1356 152935560019.06.2018 27.06.2018 Aizputes 1D _Katlumājas - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/2058 156832200013.09.2019 24.09.2019 Aizputes 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Uzdot pārtraukt ēkas ekspluatāciju līdz bīstamības novēršanai
14-11/325 155018160015.02.2019 26.02.2019 Aizputes 20 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Uzdot pārtraukt ēkas vai atsevišķas telpu grupas ekspluatāciju
14-11/303 139327920025.02.2014 Aizputes 5208 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/292 139293360021.02.2014 Aizputes iela SGRP-70 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE