Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/42 148365360006.01.2017 Alberta Kronenberga 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/67 142110000013.01.2015 Alberta Kronenberga 7 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/2236 141773040005.12.2014 Alberta Kronenberga 7 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/2316 150844680020.10.2017 Alberta Kronenberga 7 k1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2096 147734280025.10.2016 27.10.2016 Alberta Kronenberga ielā 1A Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1073 155743560010.05.2019 Alejas 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1263 152840520008.06.2018 Alejas 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/485 152115120016.03.2018 16.03.2018 Alejas 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/2116 147734280025.10.2016 Alejas 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2050 147639240014.10.2016 Alejas 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/549 146006280008.04.2016 19.04.2016 Alejas 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/5 157800240003.01.2020 Alejas 16 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2359 157134600018.10.2019 30.10.2019 Alejas 16 k-3 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2789 154508400018.12.2018 27.12.2018 Alejas 16 k-3 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/855 152477640027.04.2018 Alejas 2A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/293 151873200016.02.2018 09.04.2018 Alejas 2a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2753 157618800013.12.2019 Alejas 3 Izglītības pakalpojumu objekts - Izsniegt
14-11/2615 157428720021.11.2019 Alejas 3 Izglītības pakalpojumu objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2573 157376880015.11.2019 Alejas 3 Izglītības pakalpojumu objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/270 148702320014.02.2017 Alejas iela 2A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību