Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1305 149730120013.06.2017 Viļuma 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2469 148183920016.12.2016 Viļuma 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1790 141021000009.09.2014 Viļuma 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/1266 155925000031.05.2019 Viļuma 8 _Žogi un citi elementi - Saskaņot
14-11/2801 154508400018.12.2018 Viļuma 8 _Žogi un citi elementi - BA-pagarināt termiņu
14-11/1703 140925960029.08.2014 Viņķu 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/2201 138420720012.11.2013 Viņķu 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/1947 138083400004.10.2013 Viņķu 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/451 136364400019.03.2013 Viņķu 10 Apstiprināt
14-11/1900 141107400019.09.2014 Viņķu 10a _Žogi un citi elementi - Saskaņot
14-11/2267 157048200008.10.2019 14.10.2019 Viņķu 14A _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/46 148399920010.01.2017 Viņķu 23 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/85 157921200017.01.2020 28.01.2020 Viņķu 24 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/195 158016240028.01.2020 31.01.2020 Viņķu 26 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/188 158016240028.01.2020 Viņķu 26 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-grozīt nosacījumus
14-11/1156 155838600021.05.2019 Viņķu 26 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/679 158586120003.04.2020 Viņķu 26A Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/464 158344560006.03.2020 06.03.2020 Viņķu 26A Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1285 155959560004.06.2019 Viņķu 26A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/715 155381040029.03.2019 Viņķu 26A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi