Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/658 158560200031.03.2020 Viršu 22A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/449 158318640003.03.2020 06.03.2020 Viršu 22A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/173 158016240028.01.2020 06.02.2020 Viršu 22A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2408 157169160022.10.2019 11.11.2019 Viršu 22A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/550 142921800017.04.2015 Viršu 19 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt
14-11/622 149082120030.03.2017 Viršu 15 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2145 147795120001.11.2016 Viršu 15 _Hidrotehniskās un meliorācijas būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1535 143863560004.08.2015 Viršu 15 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1203 143561160030.06.2015 Viršu 15 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izdarīt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/924 143258760026.05.2015 Viršu 15 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/671 143034120030.04.2015 Viršu 15 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/85 142170480020.01.2015 Viršu 15 Akceptēt
14-11/2303 141894000019.12.2014 13.01.2015 Viršu 15 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1636 153237960024.07.2018 Viršu 14A Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-pārreģistrēt
14-11/2101 141531120007.11.2014 Viršu 14A Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - Izsniegt
14-11/1465 140658120029.07.2014 Viršu 14A Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/730 139811400022.04.2014 Viršu 14A Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/2117 138299760029.10.2013 Viršu 14A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1145 140234760010.06.2014 Viršu 14, 14A Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1635 153237960024.07.2018 Viršu 14 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-pārreģistrēt
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE