Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/470 158344560006.03.2020 Poruka 59 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/469 158344560006.03.2020 Lapotnes 9 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/467 158344560006.03.2020 Babītes 1B Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/465 158344560006.03.2020 Jomas 90 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/463 158344560006.03.2020 Vidus 40 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/462 158344560006.03.2020 Kalsnavas 1 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/461 158344560006.03.2020 Andreja Upīša 13 k-1 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/458 158344560006.03.2020 Putnu 2-139 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/455 158344560006.03.2020 Ceriņu 10 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/454 158344560006.03.2020 Tērbatas 16 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/453 158344560006.03.2020 Tērbatas 16 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/452 158344560006.03.2020 Kaugurciems 20 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/447 158318640003.03.2020 Kalēju 72B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/446 158318640003.03.2020 Irbju 21 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/441 158318640003.03.2020 Lašu 5-43 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmes par būvniecības ieceres akceptu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/436 158318640003.03.2020 Bulduru 96-6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmes par būvniecības ieceres akceptu un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/432 158318640003.03.2020 Zemeņu 23A Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/429 158318640003.03.2020 Viestura 6 Izglītības pakalpojumu objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/426 158284080028.02.2020 Mellužu 58 k-2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/424 158284080028.02.2020 Lielais 22 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE