Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2126 160011720015.09.2020 22.09.2020 Dzintaru 12 Viesu izmitināšanas objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/2078 159977160011.09.2020 22.09.2020 Piltenes 12 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2077 159977160011.09.2020 22.09.2020 Leona Paegles 57 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2076 159977160011.09.2020 22.09.2020 Cīruļu 40 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/2075 159977160011.09.2020 22.09.2020 Edinburgas 25 _Žogi un citi elementi - Atjaunot iepriekšējo stāvokli
14-11/2061 159977160011.09.2020 22.09.2020 Dzintaru 48 k-1 Veselības aprūpes objekts - Atteikt akceptēt
14-11/2060 159977160011.09.2020 22.09.2020 Dzintaru 48 Veselības aprūpes objekts - Atteikt akceptēt
14-11/2059 159977160011.09.2020 22.09.2020 Rūdolfa Blaumaņa 14 Darījumu objekts - Atteikt akceptēt
14-11/2095 160011720015.09.2020 21.09.2020 Tērvetes 10A Veselības aprūpes objekts - Izsniegt
14-11/1912 159830280025.08.2020 21.09.2020 Tauvu 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/2158 160037640018.09.2020 18.09.2020 Kleistes 9 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt saskaņot
14-11/2148 160037640018.09.2020 18.09.2020 Vidus 36 Izglītības pakalpojumu objekts - Izskatīts
14-11/2147 160037640018.09.2020 18.09.2020 Vikingu 27 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atcelt lēmumu
14-11/2146 160037640018.09.2020 18.09.2020 Skolas 30-122 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2145 160037640018.09.2020 18.09.2020 Dzintaru 36-k-1 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2144 160037640018.09.2020 18.09.2020 Dzintaru 36 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2143 160037640018.09.2020 18.09.2020 Dzintaru 36 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2138 160037640018.09.2020 18.09.2020 Bulduru 137 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2136 160037640018.09.2020 18.09.2020 Ventspils 30A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2133 160037640018.09.2020 18.09.2020 Jāņa Sudrabkalna 8-1 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu