Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/905 158802120028.04.2020 29.04.2020 Tallinas 42-16 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/904 158802120028.04.2020 29.04.2020 Dubultu 10-77 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/903 158802120028.04.2020 29.04.2020 Bulduru 70-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/902 158802120028.04.2020 29.04.2020 Dzintaru 28-57 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/899 158802120028.04.2020 29.04.2020 Jomas 37 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Saskaņot
14-11/855 158767560024.04.2020 29.04.2020 Edinburgas 51-1 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/851 158767560024.04.2020 29.04.2020 Birzes 3 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/803 158707080017.04.2020 28.04.2020 Piekrastes 32 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/777 158707080017.04.2020 28.04.2020 Dārzu 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt
14-11/766 158707080017.04.2020 28.04.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/765 158707080017.04.2020 28.04.2020 Vārnukrogs 1802 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/764 158707080017.04.2020 28.04.2020 Mežsargu 13 _Žogi un citi elementi - Atļaut veikt būvniecību
14-11/829 158741640021.04.2020 27.04.2020 18.līnija 3 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/869 158767560024.04.2020 24.04.2020 Čiekuru 19 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/867 158767560024.04.2020 24.04.2020 Jomas 72 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/858 158767560024.04.2020 24.04.2020 Dzintaru 48 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/857 158767560024.04.2020 24.04.2020 Dzintaru 48 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/839 158741640021.04.2020 24.04.2020 Rubeņu 35 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/727 158620680007.04.2020 24.04.2020 Milteņu 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/838 158741640021.04.2020 23.04.2020 Dzirnavu _Tilti, viadukti, ceļu pārvadi - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE