Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/168 158016240028.01.2020 29.01.2020 Raiņa 81-46 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/167 158016240028.01.2020 Dzintaru 33-2 Viesu izmitināšanas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/166 158016240028.01.2020 Engures 15-30 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/165 158016240028.01.2020 Kuģu 12-2 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/164 158016240028.01.2020 Lauku 35-124 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/163 158016240028.01.2020 04.02.2020 Ventspils 42A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/162 158016240028.01.2020 06.02.2020 Viļņu 3 Dzīvojamo māju palīgēka - Izsniegt
14-11/161 158016240028.01.2020 Viestura 11 Dzīvojamo māju palīgēka - Atjaunot iepriekšējo stāvokli
14-11/225 158042160031.01.2020 04.02.2020 Turaidas 49A Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot izmaiņas
14-11/224 158042160031.01.2020 03.02.2020 Riekstu 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/223 158042160031.01.2020 03.02.2020 Jaunā 84 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/222 158042160031.01.2020 03.02.2020 Ausekļa 31 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/221 158042160031.01.2020 04.02.2020 Sloka _Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija - BA-veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/220 158042160031.01.2020 Žubītes 28A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/219 158042160031.01.2020 Tērvetes 2B Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/218 158042160031.01.2020 Slokas 85A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/217 158042160031.01.2020 Poruka 45 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/216 158042160031.01.2020 Mellužu 37 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/215 158042160031.01.2020 Kaugurciema 66 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/214 158042160031.01.2020 Jomas 25 Sabiedriskās ēdināšanas objekts - BA-pagarināt termiņu un grozīt