Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/2193 160072200022.09.2020 Vidus 60 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2192 160072200022.09.2020 Tukuma 10 Izglītības pakalpojumu objekts - Saskaņot izmaiņas
14-11/2191 160072200022.09.2020 Meža 139 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2190 160072200022.09.2020 Dubultu 54 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot izmaiņas
14-11/2189 160072200022.09.2020 Pētera Pāvila 1 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-grozīt nosacījumus
14-11/2188 160072200022.09.2020 Mūzikas 6 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2187 160072200022.09.2020 Kāpu 58A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/2186 160072200022.09.2020 Kāpu 58A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/2185 160072200022.09.2020 Kāpu 47A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2184 160072200022.09.2020 Grāvju 65A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2183 160072200022.09.2020 Bulduru 154 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2182 160072200022.09.2020 Baltās kāpas 15 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/2181 160072200022.09.2020 Aizupes 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2180 160072200022.09.2020 Zemgales 52A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2179 160072200022.09.2020 Tirzas 6 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2178 160072200022.09.2020 Rubeņu 100B,100C _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2177 160072200022.09.2020 Asaru 31A _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2176 160072200022.09.2020 Talsu 31 k-11 - 69 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/2175 160072200022.09.2020 Engures 5-60 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/2174 160072200022.09.2020 Dzintaru 48-3 Veselības aprūpes objekts - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu