Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1035 140122440028.05.2014 Cīruļu iela 47b Apstiprināt
14-11/1035 136968840028.05.2013 Kārsas 23-8,23-6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Akceptēt
14-11/1036 158983560019.05.2020 03.08.2020 Brocēnu 4 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1036 155717640007.05.2019 09.05.2019 Viestura 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1036 152693640022.05.2018 E.Birznieka-Upīša 19A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1036 149514120019.05.2017 Kāpu 83 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1036 146464200031.05.2016 03.06.2016 Meža 75 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1036 143388360010.06.2015 Brikšķu 5 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā
14-11/1036 140139720030.05.2014 Jaunā 60 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/1036 136968840028.05.2013 Bulduru 15-8 Akceptēt
14-11/1037 158983560019.05.2020 20.05.2020 Ķemeru 86 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1037 155717640007.05.2019 Zemeņu 65A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu un grozīt
14-11/1037 152693640022.05.2018 Dubultu 111 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/1037 149514120019.05.2017 Kaugurciema 44 A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1037 146464200031.05.2016 03.06.2016 Valdemāra 9a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1037 143388360010.06.2015 Jūras 10 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/1037 140139720030.05.2014 Asaru 52 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt
14-11/1037 136968840028.05.2013 Bulduru 64/68 Viesu izmitināšanas objekts - Akceptēt
14-11/1038 158983560019.05.2020 27.05.2020 Raiņa 70 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1038 155717640007.05.2019 Rubeņu 17A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu