Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1034 149514120019.05.2017 Melitas 4 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1034 146464200031.05.2016 Jomas 61 _Labiekārtojuma infrastruktūra-sezonas objekts - Saskaņot
14-11/1034 143345160005.06.2015 Jomas 90 Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1034 140122440028.05.2014 Pludmale 5./6.līnija Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Saskaņot
14-11/1034 136968840028.05.2013 Valtera 52A Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Apstiprināt
14-11/1035 158983560019.05.2020 Jomas 46 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Administratīvās lietas izbeigšana
14-11/1035 155717640007.05.2019 09.05.2019 Straumes 2 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1035 152693640022.05.2018 Kuldīgas 21-26 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1035 149514120019.05.2017 Kleistes 1 Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1035 146464200031.05.2016 07.06.2016 Baložu 3b Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1035 143388360010.06.2015 Brīvība prospekts 68 nav definējams - Akceptēt
14-11/1035 140122440028.05.2014 Cīruļu iela 47b Apstiprināt
14-11/1035 136968840028.05.2013 Kārsas 23-8,23-6 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Akceptēt
14-11/1036 158983560019.05.2020 03.08.2020 Brocēnu 4 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1036 155717640007.05.2019 09.05.2019 Viestura 7 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1036 152693640022.05.2018 E.Birznieka-Upīša 19A Dzīvojamā ēka un palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1036 149514120019.05.2017 Kāpu 83 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/1036 146464200031.05.2016 03.06.2016 Meža 75 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/1036 143388360010.06.2015 Brikšķu 5 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā
14-11/1036 140139720030.05.2014 Jaunā 60 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Apstiprināt