Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1045 146490120003.06.2016 Druvu 2a-k3 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1045 143388360010.06.2015 Ķiršu 7 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/1045 140139720030.05.2014 Poruka 37 Īslaicīgās lietošanas būves - Izsniegt
14-11/1045 136968840028.05.2013 Piekrastes iela 42B Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1046 158983560019.05.2020 Viktorijas 12 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atteikt akceptēt
14-11/1046 155743560010.05.2019 14.05.2019 20.līnija 3 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1046 152719560025.05.2018 Turaidas 42 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1046 149548680023.05.2017 Cīruļu 46 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1046 146490120003.06.2016 Siguldas 17 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1046 143388360010.06.2015 Ceriņu 31-1 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Izdarīt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1046 140139720030.05.2014 06.06.2014 Rītupes 36A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/1046 136968840028.05.2013 Sūnu iela 21A Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1047 158983560019.05.2020 Ķemeru 86 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1047 155743560010.05.2019 14.05.2019 Omnibusa 11 k-2 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1047 152719560025.05.2018 Nomales 13 Dzīvoklis dzīvojamā mājā - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1047 149548680023.05.2017 Jāņa Sudrabkalna ielā 5 Dzīvojamo māju palīgēka - Atļaut veikt būvniecību
14-11/1047 146490120003.06.2016 Zemgales 24A _Gājēju ietves, veloceliņi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1047 143388360010.06.2015 Jelgavas 12-16 Dzīvojamā māja-Daudzstāvu daudzdzīvokļu māja - Akceptēt būvniecības ieceri - veikt atzīmi apliecinājuma kartē
14-11/1047 140139720030.05.2014 06.06.2014 Oškalna 1 Tirdzniecības objekts - Izsniegt
14-11/1047 136968840028.05.2013 Melitas 2 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2020
PILSĒTAS KARTE