Būvvaldes lēmumi
Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/1052 158983560019.05.2020 20.05.2020 Rīgas 37 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1052 155743560010.05.2019 17.05.2019 Kurzemes _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1052 152719560025.05.2018 Emelīnas 3 _Gāzes apgāde - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1052 149548680023.05.2017 Matrožu 18 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1052 146490120003.06.2016 30.06.2016 Vienības 43 Dzīvojamā māja-Mazstāvu daudzdzīvokļu māja - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1052 143388360010.06.2015 12.06.2015 Siguldas 12 dz.1 un 2 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt būvniecības ieceri - izdot būvatļauju
14-11/1052 140139720030.05.2014 Meža 5 Dzīvojamo māju palīgēka - Saskaņot
14-11/1052 136968840028.05.2013 23.līnija Transporta būves - Akceptēt
14-11/1053 158983560019.05.2020 Dāvja 65 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu
14-11/1053 155743560010.05.2019 16.05.2019 Turaidas 102 Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1053 152719560025.05.2018 Kāpu 107 _Žogi un citi elementi - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1053 149548680023.05.2017 Kalēju 32 Dzīvojamā ēka un palīgēka - Saskaņot
14-11/1053 146490120003.06.2016 Kapteiņa Zolta 121 Pārvaldes objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1053 143388360010.06.2015 Madonas 7 Viesu izmitināšanas objekts - Pagarināt termiņu
14-11/1053 140139720030.05.2014 Noliktavas 5 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/1053 136968840028.05.2013 Muižas 11 Inženiertehniskās infrastruktūras objekts - Saskaņot
14-11/1054 158983560019.05.2020 22.05.2020 Dzirnavu 47 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
14-11/1054 155743560010.05.2019 13.05.2019 Olgas 24A Dzīvojamo māju palīgēka - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/1054 152719560025.05.2018 Jomas 57 Tirdzniecības objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/1054 149548680023.05.2017 Dāvja 32A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE