Lēmuma numurs Lēmuma datums Spēkā stāšanās datums Objekta adrese Lēmums
14-11/934 146369160020.05.2016 Paegles 4 _Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būves - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/934 143284680029.05.2015 Kaugurciema 51 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/934 140053320020.05.2014 22.05.2014 Lapotnes 34 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/934 136873800017.05.2013 Jomas 61 Saskaņot
14-11/935 155596680023.04.2019 Rūjienas/Māpils _Labiekārtojuma infrastruktūra-pludmales sezonas objekts - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/935 152598600011.05.2018 Ezeru 17a Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Saskaņot
14-11/935 149436360010.05.2017 Ezeru 23; 23A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt
14-11/935 146369160020.05.2016 Pludmales nogabals Alūksnes/ Āraišu Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
14-11/935 143284680029.05.2015 Ogres 6A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Atļaut veikt būvniecību
14-11/935 140053320020.05.2014 Slokas 11 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Izsniegt
14-11/935 136873800017.05.2013 Drustu-Piestātnes(pludmale) Saskaņot
14-11/936 155596680023.04.2019 Baltezera 1A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/936 152598600011.05.2018 15.05.2018 Turaidas 11 Reliģisko ceremoniju objekts - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri
14-11/936 149436360010.05.2017 Meža 75A Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pārreģistrēt un pagarināt termiņu
14-11/936 146369160020.05.2016 Alūksnes/Āraišu Īslaicīgas lietošanas būve (sezonas objekts) - Veikt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
14-11/936 143284680029.05.2015 Dzintari _Dzelzceļa būves, infrastruktūra - Reģistrēt
14-11/936 140053320020.05.2014 Dārzu 29 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - Akceptēt
14-11/936 136873800017.05.2013 Vidus 38 Saskaņot
14-11/937 155596680023.04.2019 Dubultu 54 Dzīvojamā māja-Savrupmāja - BA-pagarināt termiņu
14-11/937 152598600011.05.2018 Pulkveža Brieža 20 Dzīvojamo māju palīgēka - BA-pagarināt termiņu