Publiskā apspriešana notiks no 2015.gada 28.decembra līdz 2016.gada 28.janvārim.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2016.gada 13.janvārī plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama" ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra lēmumu Nr.509 „Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" tika nolemts detālplānojuma grozījumu projektu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

Publiskā apspriešana notiks no 2015.gada 28.decembra līdz 2016.gada 28.janvārim.

 

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma grozījumu projektu varēs iepazīties Jūrmalas „Zemes nama" ēkas 1.stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00 pie projekta vadītājas 59.kabinetā.

 

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2016.gada 13.janvārī plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama" ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.