Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu
Publicēts: ceturtdiena, 17.decembris, 2015

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 124.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2015.gada 16.decembrī ir pieņemts lēmums Nr.549 „Par detālplānojuma zemesgabalam 33.līnijā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu".

 

Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE