Paziņojums par detālplānojuma projekta zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā publisko apspriešanu
Publicēts: ceturtdiena, 17.decembris, 2015

Publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 15.janvāra līdz 2016.gada 12.februārim.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2016.gada 28.janvāri plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama" ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra  lēmumu Nr.546  „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Skolotāju ielā 9, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" tika nolemts detālplānojuma projektu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 15.janvāra līdz 2016.gada 12.februārim.

 

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu varēs iepazīties Jūrmalas „Zemes nama" ēkas 1.stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00 pie projekta vadītājas 54.kabinetā.

 

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2016.gada 28.janvāri plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama" ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE