Detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 21 publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme
Publicēts: pirmdiena, 11.janvāris, 2016

2016.gada 29.janvārī plkst.11.00 1.stāvā, „Zemes nama" ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

Paziņojums  par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 15.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.422 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai ". Publiskā apspriešana norisinājās no 2015.gada 30.oktobra  līdz 2015.gada 30.novembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2015.gada 19.novembrī plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama" ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 114.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2016.gada 29.janvārī plkst.11.00 1.stāvā, „Zemes nama" ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, notiks detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE