Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu
Publicēts: pirmdiena, 14.marts, 2016

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 3.punktu paziņo, ka 2016.gada 10.martā ir pieņemts lēmums Nr.132 (protokols Nr.3, 27.punkts) „Par detālplānojuma zemesgabalam Ērgļu ielā 2A, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu".

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE