Par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26 darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu
Publicēts: pirmdiena, 14.marts, 2016

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 3.punktu paziņo, ka 2016.gada 10.martā ir pieņemts lēmums Nr.133 (protokols Nr.3,28.punkts) „ Par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Krišjāņa Barona ielā 26, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu".

IESAKĀM APMEKLĒT
septembris 2019
PILSĒTAS KARTE