Publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 4.aprīļa līdz 1.maijam.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2016.gada 14.aprīlī plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama" ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 10.marta lēmumu Nr.134 „Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai" tika nolemts detālplānojuma projektu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 4.aprīļa līdz 2016.gada 1.maijam.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu varēs iepazīties Jūrmalas „Zemes nama" ēkas 1.stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00 pie projekta vadītājas 54.kabinetā.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2016.gada 14.aprīlī plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama" ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.