Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 61 darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu
Publicēts: piektdiena, 22.aprīlis, 2016

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2016.gada 21.aprīlī ir pieņemts lēmums Nr.178 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 61, Jūrmalā, darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu”.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE