Detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Kāpu ielā 149 publiskā apspriešana
Publicēts: piektdiena, 22.aprīlis, 2016

Publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 9.maija līdz 2016.gada 6.jūnijam - termiņš pagarināts līdz 13.jūnijam.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2016.gada 19.maijā plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

 

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.182 „Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts detālplānojuma grozījumu projektu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

Publiskā apspriešana notiks no 2016.gada 9.maija līdz 2016.gada 6.jūnijam.

 

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma grozījumu projektu varēs iepazīties Jūrmalas „Zemes nama” ēkas 1.stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00 pie projekta vadītājas 59.kabinetā.

 

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2016.gada 19.maijā plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

 

Informējam, ka Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) tehnisku problēmu dēļ, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv nav bijusi iespējama publiskās apspriešanas izsludināšana atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. Publiskās apspriešanas termiņš tiek pagarināts līdz 2016.gada 13.jūnijam. 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE