2016.gada 13.maijā plkst.11.00 1.stāvā, „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 3.decembrī pieņēma lēmumu Nr.509 „Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskā apspriešana norisinājās no 2015.gada 28.decembra  līdz 2016.gada 28.janvārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2016.gada 13.janvārī plkst.16.00 1.stāvā, „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 114.punktu Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2016.gada 13.maijā plkst.11.00 1.stāvā, „Zemes nama” ēkā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, notiks detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā, publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme.

 

Informējam, ka Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) tehnisku problēmu dēļ, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv nav bijusi iespējama paziņojuma izplatīšana par detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmi atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.